Foredrag

Vi mennesker går rundt i hverdagen og sier til oss selv at vi er fornuftige mennesker som lærer av våre feil. Hadde vi vært slik så hadde vi vel strengt tatt vært flinkere til å ta vare på oss selv – og de rundt oss. Særlig glemmer vi våre gode sider, men det gjelder også våre mer sårbare sider.


Er det ikke merkelig hvordan de fleste av oss går på autopilot i møtet med dette såkalte livet. Vi lar oss styre av instinkter, følelser, vaner og hormoner. Og selv små kurskorrigeringer kan få deg til å følge kompasskursen til et sted du trives bedre – for deg selv og med andre.


Også er vi redd for så mye. I verdens rikeste og tryggeste land går vi rundt og bekymrer oss. Som regel over ting som aldri blir et problem. Da velger vi å oppholde oss i vår egen komfortsone, som har en lei tendens til å skrumpe inn. Hvor kommer redsel og frykt fra? Hvorfor er vi slik vi er?


For å komme til neste sjekkpunkt, og få et avklart forhold til oss selv, er selvledelse en god metode. Det krever et tankesett som ivaretar deg selv, og de rundt deg. Skritt for skritt.


Med evaluering og belønning. I tillegg må vi slutte å sammenligne med alt rundt oss. Bli mer våken for hva som egentlig rører seg og hvem du er.


Da er det ingen grenser for hvor god man kan bli som teamspiller. Å bidra til å lage sosialt superlim. Å bidra med det man selv er i en gruppe, uten å være redd for å feile, bli utstøtt eller dumme seg ut. Når alle i en gruppe vil bli gode på samarbeid kan man komme så langt at medlemmene i de mest krevende situasjoner er villige til å dø for hverandre.


Endring, tillit, forskjellighet, verdier, omsorg og redsel er alle eksempler på temaer som påvirker prestasjon, arbeidsmiljø og dermed også resultater.

JOHN HAMMERSMARK FOREDRAG

Det kan alltid bli verre

 • Dette foredraget passer for alle.
 • Vi må 30 000 år tilbake i tid for å forstå oss selv og våre utfordringer i dagens trygge samfunn. Hvorfor har vi tilsynelatende irrasjonell frykt og redsler, og hvorfor reagerer vi som vi gjør. Hvordan kan vi imøtegå de følelses- og vanestyrte reaksjonene våre?
 • Hva kan vi lære av høyprestasjonsteam for å optimalisere måloppnåelse gjennom arbeidstrivsel, vekst og mestringsfølelse.
 • Man kan stille høye krav og samtidig være vennlig og ha det hyggelig på jobb.
 • Hvorfor verdier, samarbeid, sosial trygghet, omsorg, tillit, forskjellighet, læring og endring vesentlige ingredienser i utviklingen av høyprestasjonsteam og effektfulle
  organisasjoner.
 • Mentalitet og filosofi knyttet til å ta nye mål, ikke gi seg og bruke ressursene sine smart.
 • Hva Kompani Lauritzen gjør for å motivere deltakerne til å bryte barrierer, få mestringsfølelse og bli en bedre versjon av seg selv.

JOHN HAMMERSMARK FOREDRAG

Lederskap - det kan alltid bli verre

 • Dette foredraget passer for ledere på alle nivåer. Temaene tar utgangspunkt i standardforedraget beskrevet over.
 • Hva skal til for at en leder står trygt i seg selv, sine beslutninger og konstruktivt håndterer friksjonen som alltid oppstår der mennesker daglig møtes.
 • For at team skal lykkes, må individene prestere, inkludert lederen. Men intet team kommer i mål hvis man ikke vet hvor man skal og hvordan man skal komme seg dit.
 • En leder går foran og inspirerer, engasjerer og overbeviser – eksempelets makt.
 • Hvordan bør man tenke, hvordan samhandler man og hvordan skal man jobbe for å skape de verdiene organisasjonen jakter.
 • Kraften som ligger i tillit og delegering, arbeidstrivsel og samhold, åpenhet og feedback, samt sterk vilje til å løse oppdrag.
 • Hvordan unngår man som sjef å bli saksbehandler på steroider. Hvorfor plage organisasjonen med overdreven rapportering i jakten på en bedøvende illusjon om kontroll.

Booking

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.