Bakgrunn

John Hammersmark begynte på Befalsskole i Hæren som 19-åring. Han gikk deretter Krigsskole, Stabskole 1 og Stabsskole 2, etterfulgt av Masterstudiet på Forsvarets Høgskole og Sjefskurset på samme sted. Han har dermed alle nivådannende skoler i Forsvaret. Av sivil utdanning har han Bachelor i Administrasjon og ledelse. Hammersmark har tjenestegjort på Skjold, på GSV i Kirkenes, i Forsvarets spesialkommando, i Hærstaben og i Forsvarsdepartementet. Han har deltatt i skarpe operasjoner i Bosnia i ett år (97-98) og i Afghanistan fire ganger (2003, 2005, 2008, 2012). Sist som sjef for FSKs operasjoner med utgangspunkt i Kabul. Når han forlot Forsvaret hadde han oberstløytnants grad. Militært sett har han hovedsakelig drevet med såkalt Jegertjeneste. Det er en type aktivitet som stiller høye krav til prestasjon, utholdenhet, gode holdninger og teamarbeid – hvor både individ og gruppe må fungere og levere, under høy slitasje, stress og motgang. Hans mange års tjeneste i Forsvarets spesialkommando gjør ham i stand til å tilby en rekke betraktninger, refleksjoner og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere – også når man mislykkes. Lærdommene er relevante overalt.

Hammersmark valgte å slutte i Forsvaret i 2015, etter 23 års tjeneste. Frem til 1. mars 2022 har han hatt jobben som Direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund. Han jobber nå som foredragsholder, i tillegg til samarbeidet med produksjonsselskapet Seefood som lager Kompani Lauritzen. Hammersmark har også erfaring fra komplekse og krevende problemstillinger utover militære operasjoner. De siste årene har han i Rederiforbundet hatt ansvaret for globale utfordringer og trusler, som krever evnen til å prioritere det viktigste, og ikke minst håndtere usikkerhet over tid. Man må tenke nytt når man skal forholde seg til utfordringen med å ha øyne på mer enn 1800 norskkontrollerte skip som befinner seg over hele verden til enhver tid. Gjennom dette arbeidet har geopolitikk, sikkerhetspolitikk, globale verdikjeder og internasjonalt samarbeid blitt ytterligere ingredienser i hans reportoar.

Booking

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.